Öltöztessük fel az országot! - divat és öltözködés a szocializmusban


Öltöztessük fel az országot! - divat és öltözködés a szocializmusban A XX. század második felétől az öltözködést a tömegigények határozzák meg. A divat, az öltözködés átalakulása egykorszak értékeinek, gondolkodásának változását is kifejezi. Különösen igaz mindez a szocialista korszak Magyarországán, ahol az öltözködés az '50-es évek közepéig politikai szempontból is fontos kérdésnek számított, majd a Kádár-korszakban fokozatosan fogyasztási kérdéssé egyszerűsödött. A jelen kötet tanulmányai egyaránt vizsgálják a könnyed divatvonalak változásait, a divattervezés, a divattrendek és a divatváltozások (művészet)történetét, valamint az öltözködés társadalmi hátterét és viszonyrendszerét, továbbá a ruházkodás változásának, a ruházati fogyasztásnak a történetét. Így a kötet szerzői többek között azt a kérdést is megpróbálják megválaszolni, hogy mikor, mit és miért pont azt viselték a különböző társadalmi csoportok tagjai? Hogyan változtak az egyes emberek és társadalmi csoportok öltözködési szokásai, milyen hatása volt erre a lakóhelynek és a társadalmi tagolódásnak? Miként alakult a korszak során a ruházati ellátottság? Mi jellemezte a ruházati fogyasztást a szocialista korszak évtizedeiben? E gazdagon illusztrált kötet ezekről a kérdésekről próbál meg lehetőség szerint minél teljesebb képet rajzolni a téma avatott nemzetközi és hazai szakértőinek tanulmányai révén. A művészettörténeti, szociológiai, társadalomtörténeti elemzések mellett a szocialista korszak magyar divatjának számos képviselője is közreadja emlékeit. A szakszerű, tudományos ismeretterjesztésre törekvő, olvasmányos kötetet széleskörű olvasói érdeklődésre tarthat számot.
Írta: HazaiDivat.hu , Dátum: 2009-12-10


ALMAF